Aanbevolen: Taxi Antwerpen ( A-Taxi 03 283 83 93 ) - Global Taxi Antwerpen ( 03/ 236 38 38 )
 
 Rome Airport Taxi  thumbnail

Rome Airport Taxi

Published Sep 26, 23
5 min read

Taxi Ieper

Om gebruik te kunnen maken van de Bolt-app, moet u akkoord gaan met onderstaande bepalingen en voorwaarden: 1. 1 Bolt biedt via de Bolt-app een dienst van de informatiemaatschappij aan waarmee zij bemiddelt bij de aanvraag van vervoersdiensten tussen passagiers en chauffeurs - taxi prix. Bolt biedt zelf geen vervoersdiensten aan. De vervoersdiensten worden geleverd door chauffeurs op basis van een contract (met u) voor het vervoer van passagiers

Bolt is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de uitvoering van het contract dat tussen de passagier (u) en de chauffeur is gesloten - taxi sint katelijne waver. Geschillen die voortvloeien uit consumentenrecht, wettelijke verplichtingen of uit het recht dat van toepassing is op het verlenen van vervoersdiensten zullen worden beslecht tussen de passagiers en de chauffeurs

    1. De passagier (u) sluit een contract af met de chauffeur voor het verlenen van vervoersdiensten via de Bolt-app. Afhankelijk van de betalingsmogelijkheden die worden ondersteund voor een bepaalde locatie van de rit, kunt u kiezen of u de chauffeur contant wilt betalen voor de vervoersdienst of dat u de in-app betalingsmogelijkheid van Bolt wilt gebruiken.


De kosten zijn inclusief de eventuele toepasselijke belastingen waar dat wettelijk verplicht is. De kosten kunnen andere toepasselijke vergoedingen, tolgelden en/of toeslagen omvatten, waaronder een vergoeding voor reservering, gemeentelijke tolgelden, luchthaventoeslagen of verwerkingsvergoedingen voor gesplitste betalingen (meervoud taxi). Indien u dat wenst, kunt u er ook voor kiezen de chauffeur rechtstreeks of via de in-app betaling van Bolt een fooi te geven

Taxi Social Bruxelles

  1. 3 Tijdens de installatie van de Bolt-app wordt het mobiele nummer van de passagier gekoppeld aan de betreffende Bolt-gebruikersaccount en toegevoegd aan onze administratie. Als u uw mobiele nummer niet meer gebruikt, moet u Bolt binnen zeven dagen op de hoogte stellen zodat we uw accountgegevens kunnen anonimiseren. Als u ons namelijk niet op de hoogte stelt van een wijziging van uw nummer, zou uw mobiele provider hetzelfde mobiele nummer aan een andere persoon kunnen geven die vervolgens bij gebruik van de Bolt-app toegang zou kunnen hebben tot uw gegevens.

1 Bolt kan u per actie een actiecode toesturen. taxi herselt. Het tegoed in actiecodes kan worden ingezet bij betaling van een rit of biedt andere kenmerken of voordelen die verband houden met de dienst en/of een dienst van een derde. Actiecodes zijn onderworpen aan eventuele aanvullende voorwaarden die per actiecode afzonderlijk worden vastgesteld

  1. 2 Als het bedrag van uw rit hoger is dan het op uw rit toegepaste inwisselbare actiecodetegoed, wordt het saldo automatisch in mindering gebracht via de betalingsmethode die op uw account van toepassing is. Een actiecodetegoed kan uitsluitend worden ingezet op één rit en eventueel teveel aan tegoed kan niet worden meegenomen naar een volgende rit.

Per rit kan slechts één actiecode worden toegepast. 2 (tarif taxi bruxelles). 3 Bolt behoudt zich het recht voor om actiecodes op elk moment te annuleren om welke reden dan ook - tour et taxi toutankhamon. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, als Bolt van mening is dat codes op een onwettige of frauduleuze manier worden gebruikt, indien de codes ten onrechte zijn uitgegeven en indien deze zijn verlopen

Serie Taxi

1 Afhankelijk van de betalingsmogelijkheden die worden ondersteund voor de betreffende locatie van de rit, kunt u de vervoersdiensten betalen met een betaalkaart, via een mobiele provider of met andere betalingsmethoden (waaronder Bolt Business) zoals en voor zover deze via de Bolt-app beschikbaar worden gesteld (brussels taxi). Door het aanbieden van de dienst In-app Betaling treedt Bolt op als handelsagent voor de aanbieders van de vervoersdiensten

Aan uw verplichting tegenover de aanbieder van de vervoersdienst wordt voldaan wanneer de betalingsopdracht wordt gegeven om geld over te maken naar de bankrekening van Bolt. taxi maasmechelen. U bent als passagier verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de betaling plaatsvindt en dat er voldoende middelen beschikbaar zijn. 3. 2 U kunt ervoor kiezen om een fooi te betalen aan de chauffeur middels In-app Betaling van Bolt

Bolt ontvangt geen commissie voor het bemiddelen bij de fooi en de fooi wordt volledig aan de chauffeur overgemaakt, exclusief belastingen indien van toepassing. attent taxi. Bolt behoudt zich het recht voor om de fooi in te houden als het vermoeden bestaat dat de betaling van de fooi frauduleus of illegaal is, een ander doel dient dan waardering van de geleverde vervoersdienst of wordt gebruikt in strijd met de Algemene Voorwaarden van Bolt3 Bij betalingen via In-app Betaling ontvangt Bolt uw betaling en maakt Bolt gelden over aan de chauffeur. Bolt kan u vragen om aanvullende gegevens om de betalingsmethode te controleren (taxi balen). 3 - taxi stop. Luchthavenvervoer Merksem. 4 Bij betalingen via In-app Betaling voor vervoersdiensten is Bolt niet verantwoordelijk voor eventuele betalingskosten van derden (zoals kosten van mobiele providers of bankkosten)

Taxi Boussu

Bolt is niet verantwoordelijk voor deze kosten en wijst alle aansprakelijkheid in dit verband van de hand. taxi vert bruxelles. Uw betaalmethode kan ook onderhevig zijn aan aanvullende voorwaarden die worden opgelegd door de van toepassing zijnde derde betaaldienstverlener; lees deze voorwaarden door voordat u de betaalmethode gebruikt. 3. 5 Bolt is verantwoordelijk voor het functioneren van de In-app Betaling en biedt ondersteuning bij het oplossen van problemen

Het Afgesproken Tarief wordt niet toegepast indien u tijdens de rit van bestemming verandert, de rit door het verkeer of door andere factoren wezenlijk langer duurt dan vooraf ingeschat, of wanneer andere onverwachte omstandigheden de kenmerken van de rit wezenlijk beïnvloeden (bijvoorbeeld wanneer er een route wordt gebruikt waar tolgeld wordt geheven). (taxi hamme)

1 Als u een vervoersdienst aanvraagt en de chauffeur met de uitvoering van de diensten heeft ingestemd, wordt de vervoersdienst geacht te zijn besteld. tour et taxi. 4. 2 Zodra een chauffeur bevestigt dat deze uw rit zal uitvoeren, gaat u een afzonderlijke overeenkomst aan met de chauffeur voor het aanbieden van de rit op de voorwaarden die u met de chauffeur overeenkomt

6 maanden) blokkeren - taxi lummen. Na afloop van die periode kunt u verzoeken om uw account te reactiveren en zal uw verzoek door Bolt worden beoordeeld - Luchthavenvervoer Antwerpen. 4. 5 Wanneer de chauffeur de passagier informeert over de aankomst van het voertuig op de aangegeven plaats en de passagier of personen voor wie het vervoer is besteld, niet binnen een bepaald tijdsbestek zoals aangegeven in de Bolt-app bij het voertuig zijn, wordt de aanvraag geacht te zijn geannuleerd

Taxi To Airport Brussels

  1. 6 Zodra de chauffeur aankomt en u daarover informeert, kan het wachttarief in rekening worden gebracht door de Bolt-app conform de tarieven die in de Bolt-app zijn gespecificeerd. 4. 7 Indien u vervoersdiensten heeft aangevraagd door middel van de Bolt-app en u schade toebrengt aan het voertuig of het interieur ervan (onder meer door het voertuig te bevlekken), heeft de chauffeur het recht om een boete van 50 EUR in rekening te brengen en een vergoeding voor de schade te verlangen voor zover deze de boete overtreft.


  1. 1 Zolang u zich aan deze Algemene Voorwaarden houdt, verlenen wij u een kosteloos, herroepelijk, niet-exclusief recht op toegang tot en gebruik van de Bolt-app in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden, de Privacyverklaring en de van toepassing zijnde app-store voorwaarden. U mag dit recht om de Bolt-app te gebruiken niet overdragen of in sublicentie geven.
  1. 1 Aangezien de Bolt-app een dienst van de informatiemaatschappij (een communicatiemiddel) tussen passagiers en chauffeurs is, kunnen wij geen garantie geven of verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit of de afwezigheid van gebreken in de levering van de vervoersdiensten. Aangezien het gebruik van de Bolt-app voor het aanvragen van vervoersdiensten afhankelijk is van het gedrag van chauffeurs, garandeert Bolt niet dat vervoersdiensten altijd beschikbaar zullen zijn.

2 De Bolt-app biedt geen vervoersdiensten voor passagiers aan, noch bemiddelt daarin. taxi benidorm. De app is ook geen vervoersmaatschappijdienst voor het vinden van passagiers voor vervoersaanbieders. De Bolt-app wordt gebruikt als middel voor het opzetten van de levering van vervoersdiensten (taxi dendermonde). 6. 3 Het herroepingsrecht van consumenten is niet van toepassing op bestellingen via de Bolt-app

Taxi Ternat

  1. 4 De Bolt-app wordt geleverd in de staat waarin deze zich bevindt (‘as is’) en op basis van beschikbaarheid ('as available'). Bolt verklaart of garandeert niet dat de toegang tot de Bolt-app ononderbroken of vrij van fouten zal zijn. Bolt is niet aansprakelijk voor onderbrekingen, aansluitingsfouten, onbeschikbaarheid of fouten in de Bolt-app.
  1. 5 Bolt en haar vertegenwoordigers, directeuren en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade dat/die u zou kunnen oplopen als gevolg van het gebruik van de Bolt-app of uw vertrouwen op de rit via de Bolt-app, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: 6. 5.1. alle directe of indirecte schade aan eigendommen of geldelijk verlies; 6.

Latest Posts

Luchthavenvervoer Prijs Berekenen

Published May 24, 24
3 min read

Luchthavenvervoer

Published May 24, 24
4 min read

Luchthavenvervoer Aalst

Published May 22, 24
7 min read